Strategi

Enhver effektiv indsats på sociale medier kræver en strategi med en række kort- og langsigtede målsætninger. Hvad ønsker I at opnå med jeres tilstedeværelse på de valgte sociale medier? Hvem er målgruppen? Og hvordan skaber I relevant indhold, som fænger og giver jeres målgruppe lyst til at følge jer?

Jeg hjælper med at udvikle og lægge en eksekverbar strategi, som vil indfri jeres mål og ønsker. Og sørger for, at I får den nødvendige feedback i forhold til hvilke resultater, det aftalte indhold og annoncerer skaber.

En halv eller en hel dags workshop er ofte rammen, hvor vi udvikler de første ideer til en strategi. Eller I kan vælge et klippekortformat, hvor vi mødes ad flere omgange over en periode. 

Vil strategisk sparring styrke jeres SoMe-kommunikation?

Strategi01

Cases